1. Vi är vad vi äter

Det finns ett talesätt "vi är vad vi äter". Vi kommer inte likna korna om vi dricker mjölk eller inte heller en paprika men det finns en symbolik.

Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar som finn i maten men i förändrad form. Kroppen behöver en ständig tillförsel av näring som är nödvändig för tillväxt, underhåll och daglig funktion. Mat och dryck skall ge tillräckligt med vatten, protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Maten måste förse kroppen med alla näringsämnen i lämplig mix. Det finns inget livsmedel som innehåller allt.

För att kunna sätta samman en hälsosam kost är kunskap om vilken näring som finns i olika livsmedel bra att ha. Det som kan begränsa livsmedelsval är vegetarisk kost eller allergi. Då behövs ytterligare kunskap vad som behövs för att ersätta det som uteslutits.

2016-01-01 17:04