7. Kolhydrater

Kolhydrater är en av våra viktigaste energikällor. Det finns olika typer av kolhydrater, men vår kropp strävar alltid att sönderdela dem, eller bygga om dem, till glukos eller som det också kallas blodsocker.

Många kolhydratrika livsmedel innehåller också mycket livsviktiga ämnen som vitaminer, mineraler och antioxidanter. Tyvärr finns också många kolhydratrika livsmedel som nästan enbart innehåller energi och höjer blodsockret väldigt mycket.

Bra källor är fullkornsprodukter, potatis, baljväxter, rotfrukter, frukt och bär.  

Vad händer om vår kropp får brist på kolhydrater?

De kolhydrater som finns i maten vi äter spjälkas eller byggs om till glukos. Glukos, eller blodsocker som det också kallas, är vår viktigaste energikälla. Blodsockernivån måste hållas inom ett visst intervall, annars kan vi hamna i koma och dö. Hjärnan använder t.ex. i stort sett bara glukos som bränsle (ca 120 g per dag).

Glukos kan lagras i musklerna och i levern. Det lagras i långa grenade molekyler som kallas glykogen. Muskelns glykogen kan bara användas vid muskelarbete, men leverns glykogen fördelas vid behov ut i blodet.

Om vi svälter länge, har tränat hårt eller om vi inte äter kolhydrater så kommer vi till slut att få brist på glukos. Kroppen hinner inte tillverka glukos i den takt som vi behöver. Då blir det problem! Det blir strejk i maskineriet och idrottare brukar säja att de går in i väggen. Energiutvinningen slutar helt enkelt att fungera som den ska. Det fett som bryts ner kan inte förbrännas utan bildar ketonkroppar.

Ketonkroppar är sura och gör att blodets PH-värde sjunker. Det gör att vi kommer att må mycket dåligt.

Kroppen kan ställa om sej för att använda ketonkroppar som bränsle, men vi kan bara utvinna ungefär 60 % av den energi som vi har möjlighet till när vi har tillgång på kolhydrater. Därför måste vi gå på halvfart.

Vi behöver alltså Kolhydrater! Men dock skall man se vilka kolhydrater man äter, långsamma kolhydrater framför snabba kolhydrater.

2016-01-13 20:03